Friday, October 14, 2011

Hindi lang Bola ang Bilog---

Ang larawang ito ay aking lahok sa Saranggola Blog Awards 3.
5 comments: